V E R D U U R Z A M I N G

De grote uitdaging binnen de vastgoedsector; maak (nieuwe) woningen aardgasvrij en CO2-neutraal.

Verduurzaming van vastgoed komt steeds hoger op de politieke agenda en daarom worden ook de wettelijke eisen steeds aangescherpt. Voor nieuwe woningen verleent men op dit moment al geen vergunningen meer voor een aardgasaansluiting. Dit verplicht nieuwe eigenaren om naar alternatieven te zoeken. Door de vele nieuwe technieken is het soms lastig te bepalen wat nu geschikt is voor welke ruimte. Studio Boud levert een adviesrapport met betrekking tot de verduurzaming van uw pand. Dit wordt samen met onze experts vormgegeven om u van een gedegen advies te voorzien. Naast dit rapport kunnen we ervoor zorgen dat de gemaakte keuzes ook daadwerkelijk omgezet worden in een functionele verduurzaming van het vastgoed. Wij werken hierbij samen met gecertificeerde partners die pas tevreden zijn zodra de installatie optimaal werkt.

 
Bij nieuwbouw kijkt men naar de BENG norm dit is de nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw.
 Het duidt aan hoeveel het primaire energieverbruik bedraagt per vierkante meter vloeroppervlak (in kW/m²). In grote lijnen zijn hierbij twee onderwerpen van belang, namelijk (1) isolatie en (2) duurzame energiebronnen.

(1) Isolatie;
              Een belangrijk begrip binnen dit onderwerp is de RC-waarde, maar wat is deze RC-waarde? De RC-waarde is de warmteweerstand van een materiaal en geeft het isolerend vermogen van de hele constructie aan. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. In het huidige bouwbesluit zijn de eisen voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot;

-        Vloer:    RC-waarde >3,5 m2K/W

-        Gevel:   RC-waarde >4,5 m2K/W

-        Dak:      RC-waarde >6,0 m2K/W

(2) Duurzame energiebronnen;

              Groene energie wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk en raken nooit op, zoals zon, wind en water. Per object zullen we kijken naar de best bruikbare bron voor het vastgoed. In veel gevallen is zonne-energie momenteel het meest rendabel. Door plaatsen van zonnepanelen kan zonlicht omgezet worden in groene stroom en met een zonneboiler wordt water opgewarmd met zonne-energie.

Aardgasvrij:

Een warm of koel huis zonder aardgas? Dat kan duurzaam met een warmtepomp aangezien een warmtepomp een Cv-ketel kan vervangen. Deze gebruikt energie uit de bodem of buitenlucht en verwarmt of koelt
 en zorgt voor warm water. Een gasaansluiting is hierdoor overbodig.

CO2-neutraal:

Een warmtepomp zorgt wel voor een hoger stroomverbruik en het succes van de installatie valt of staat met bovenstaande onderwerpen.

De juiste balans tussen stroomverbruik, het opwekken van duurzame energie en de correct isolatiemaatregelen zullen resulteren in een Energie Neutraal Object, waarbij het desbetreffende object net zoveel energie opwekt als er wordt verbruikt. Studio Boud brengt de huidige situatie in kaart en geeft advies over de meest geschikte aanpassingen.

Bestaand vastgoed
Wellicht de grootste uitdaging is het verduurzamen van bestaande woning- en gebouwvoorraad in Nederland. Naast de technische uitdagingen hebben we een pakket aan wetten en regels. Bij een bouwbesluit zijn dit bijvoorbeeld de EPC-eisen en het verplichte energielabel.

Ieder object is daarmee uniek en vraagt een eigen aanpak. Wij brengen de bouwtechnische mogelijkheden om het object te verduurzamen in kaart brengen van de bouwtechnische mogelijkheden om het huidige object te verduurzamen doormiddel van vloer- gevel en/ of dakisolatie en het plaatsen van isolerend glas. Vervolgens brengen wij de huidige energiebronnen in kaart om een totaalbeeld van het object te vergaren op het gebied van CO2 uitstoot en energiehuishouding.

Uiteindelijk zoeken we de ideale balans tussen optimale RC-waarde, duurzame energiebronnen en een verantwoordelijke investering. 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn